รางวัลการสอบแข่งขัน คะแนนรวมวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

อันดับ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท :
เด็กชายธนบูรณ์ ถิรจิตโต โรงเรียนรัตนศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
อันดับ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท :
เด็กชายภูณวัฒน์ ปานสุด โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสรรค์ จังหวัดพัทลุง
อันดับ 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท :
เด็กหญิงโคะโคะมิ อะคะมะ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ *ทางโรงเรียนจะติดต่อประสานไปยังผู้ได้รับรางวัลหลังจากประกาศผลแล้ว เกี่ยวกับรายละเอียดในการรับรางวัล

ประกาศผลการทดสอบความรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566 ( Science-Math Test 2023)

ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด ระดับชั้น คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ คะแนนรวม อันดับที่ เกียรติบัตร