รายการกิจกรรมวันวิชาการ

รูปภาพกิจกรรมวันวิชาการ 13 ม.ค.57

สูจิบัตรวันวิชาการ 13 ม.ค.57

ระดับชั้น ม.1

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม. 1

เกณฑ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

รายการสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

การจัดทำรายงานและการจัดบอร์ดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ระดับชั้น ม.2

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์

ระดับชั้น ม.3
การแข่งขัน Science Quiz

ระดับชั้น ม.4
รายชื่อการประกวดหนังสั้น

ระดับชั้น ม.5
การนำเสนอโครงงาน Poster Presentation

ระดับชั้น ม.6

ทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับประถมศึกษา

เกณฑ์การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับประถมศึกษา

ดาวน์โหลดใบสมัครการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ

กิจกรรมอิสระสร้างสรรค์

<<<<<<>>>>>>

คำสั่งที่ 778/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการวันวิชาการ