ที่อยู่ เลขที่ 120 หมู่ 1 ถนนสุนอนันต์ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรณีย์ 80330
โทรศัพท์ 075-399123
โทรสาร 075-399453
เว็บไซต์ www.pccnst.ac.th
อีเมล pccnst_nstd (at) hotmail.com
pccnst (at) pccnst.ac.th

ข้อมูลแผนที่
ข้อมูลแผนที่ ©2019
ข้อมูลแผนที่ข้อมูลแผนที่ ©2019
ข้อมูลแผนที่ ©2019
แผนที่
ดาวเทียม

Princess Chulabhorn Science High School Nakhon Si Thammarat © Copyright 2019 PHA-NU-WAT